Lederudvikling

Lederudvikling

En omskiftelig hverdag kalder på omskiftelige og alsidige ledere. Ledere har i dag mere end nogensinde før behov for at være innovative og have evnen til at skabe de nødvendige forandringer i virksomheden. Nedenfor giver vi dig den nødvendige information, som kan gavne virksomhedens ledere og styrke hans eller hendes relation til medarbejderne. Der kan påpeges tre grundlæggende faktorer, når det drejer sig om lederudvikling i en virksomhed:  

Kommunikation som værktøj

Enhver god leder besidder evnen til at kunne forstå sine medarbejders behov, ønsker og eventuelle konflikter. Denne evne kan opnås gennem en passende kommunikation, hvor lederen bruger værktøjer, og kommunikative teknikker. Hvis man som leder gerne vil forstå sine medarbejdere på et dybere plan forudsætter det, at han eller hun benytter sig af dialogisk kommunikation. Dialogisk kommunikation kan være med til at løse konflikter, problemer eller fastlåste forhold ved blandt andet at have den rigtige spørgeteknik. HV-spørgsmål kan være et grundlæggende værktøj, når man ønsker at sætte sig dybere ind i en anden persons verden. Den moderne leder bør altså bruge tid, ressourcer og energi på at sætte sig ind i medarbejdernes verden for at kunne få et harmonisk og afbalanceret til og blandt virksomhedens medarbejdere.

En kollektiv identitet

En god og omstillingsparat leder har evnen til at føre forskellige personlighedstyper sammen omkring en bestemt vision, et mål og ikke mindst en kollektiv virksomhedskultur. Hans primære opgave er at samle folk på kryds og tværs og finde ind til, hvad virksomhedens drivkraft er. I de fleste tilfælde vil lederen kunne skabe en kollektiv identitet, som ikke kun vil styrke sammenholdet, men også motivere den enkelte medarbejdere til at gøre en ekstra indsats for resten af holdet. En motiveret og glad medarbejder vil altid gøre en bedre indsats, hvis denne har et personligt forhold til virksomhedens identitet.

Transparens og åbenhed

Den gode og nytænkende leder vil altid sætte åbenhed og transparens i højsædet. Enhver medarbejders mening er vigtig for fællesskabet og alle skal føle, at de kan udtrykke sig til hver en tid, om hvad som helst. Hvis lederen ønsker at opnå et motiveret team, der arbejder for hinanden og ikke imod hinanden skal denne sørge for, at kommunikationen til hver en tid er gennemsigtig. En gennemsigtig kommunikation er helt grundlæggende for alle involverede parter, og dette vil medføre et skift fra en top-down styring til en mere flad organisationsstruktur, hvor den enkelte medarbejdere kan have indflydelse på beslutningsproceduren. For at kunne implementere de tre ovenstående faktorer kan det være fordelagtigt, at deltage i kurser, som handler om lederudvikling. 

 

Jemac Kommunikation ApS

Virkensbjerget 64

5250 Odense SV

21 28 34 09

| January 24th, 2017 | Posted in Kommunikation, Kursus, Lederudvikling, Virksomhed |

Leave a Reply