05.15.15

Tilskud til tandlægebehandling

Alle borgere får tilskud fra regionen til behandling hos tandlæge eller tandplejer. Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Tilskuddet er mellem 15 og 65% af tandlægens honorar og gives til mange forskellige typer behandlinger fra regelmæssigt tandeftersyn og tandrensning til udvidet forebyggende behandling og bitewings. Unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje eller få 65% i tilskud hos en privatpraktiserende tandlæge. Vi modtager gerne unge under 18 år hos Tandlægerne No. 68 på Amager.

Hvis du er i en svær økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en lang række udgifter, herunder tilskud til tandbehandling og tandpleje. For at få økonomisk hjælp til tandbehandling er det et krav, at der ikke kan ydes hjælp til det efter anden lovgivning. Behandlingen skal også være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælp- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau, kan du søge om økonomisk tilskud til tandpleje, efter du har fået udført behandlingen. Det gælder dog ikke, hvis de samlede udgifter løber op i mere end kr. 10.000. Det gælder heller ikke, hvis du vil søge om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

Når du søger kommunen om tilskud til en større tandbehandling, skal der som regel laves et prisoverslag. Det hjælper din tandlæge gerne med ved Tandlægerne No. 68 på Amager. Inden vi kan søge om økonomisk hjælp, skal der betales mellem kr. 500 og 1000 til undersøgelse, røntgenbilleder og behandlingsplan. Det beløb refunderes naturligvis, når behandlingen bliver godkendt af kommunen. Som udgangspunkt er hjælpen en engangsydelse, som du ikke skal betale tilbage. Kommunen kan dog bestemme, at du skal betale hjælpen tilbage, hvis du har modtaget den uberettiget eller i andre særlige tilfælde. Det får du at vide senest ved udbetaling af hjælpen, og du får også at vide hvorfor. Din tandlæge og det administrative personale hos Tandlægerne No. 68 på Amager har før prøvet at søge tilskud hos kommunen, så vi kan hjælpe og vejlede dig igennem processen. Selvom du er på kontanthjælp, kan du stadig passe dine tænder, så de forbliver sunde og stærke i mange år. Vi giver i øvrigt 10% studierabat til studerende. En lav indkomst skal ikke stoppe dig fra at bevare et flot smil.